Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lobodice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Závod:
Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217 

E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512

Veronika Mazánová, DiS, Tel.: 581 200 491-3, E-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky ve správě Povodí Moravy s. p. na území obce Lobodice. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Morava 10100003 4-12-01-025, 4-12-01-001/3
Blata 10100075 4-12-01-025, 4-12-01-024/3
Malá Bečva 10100361 4-12-02-098
Valová (Romže) 10219482 (10219476) 4-12-01-074, 4-12-01-072
Viklička 10189949 4-12-01-073

 

  • Vodní toky ve správě Rybářství Přerov, a.s.

Gen. Štefánika 1149/5, 750 02 Přerov I-Město
Tel.: 581 202 873
Email: rybar.as@quick.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky ve správě Rybářství Přerov, a.s. na území obce Lobodice. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Boleloucký potok (Mlýnský náhon) 10200288 4-12-01-075
Bezejmenný tok 10197903 4-12-01-075

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky bez určení správy na území obce Lobodice. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10189656 4-12-01-074
Bezejmenný tok 10193327 4-12-01-025