Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Lobodice 39, 751 01 Lobodice
Tel.: 581 731 175
E-mail: ou@lobodice.cz
Šířava 25, 750 02 Přerov
Tel.: 950 781 018
Tel.: 581 268 471
E-mail: povodnova.komise@prerov.eu
Jeremenkova 1191, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.