Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lobodice 39, 751 01 Lobodice
Tel.: 581 731 175, E-mail: ou@lobodice.cz
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Tel: 581 268 232, E-mail: pavel.julis@prerov.eu

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství - Ing. Ivana Hřibová
Tel: 606 022 973, E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111, E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Josef Veselský - vedoucí odboru
Tel.: 585 508 402, E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.:  585 508 630, E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra