POVODŇOVÝ PLÁN obce Prostřední Poříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM2850/2017-419/Ju; ze dne 27. 01. 2017
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LČR 952/377/2017; ze dne 08. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: DMBO 8559/2017; ze dne 29. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 03. 2017
offline verze 28. 03. 2017
digitalizovaná verze 28. 03. 2017
databáze POVIS 28. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i