Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Prostřední Poříčí 9, 679 62 Křetín
Tel.: +420 516 470 755
E-mail: obec@prostredniporici.cz
Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Tel.: 516 488 600, 723 205 170 (předseda komise)
Fax: 516 488 779
E-mail: mu@boskovice.cz, jaroslav.dohnalek@boskovice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.