Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Nouzové zásobování
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Bedřich Folkman
Ing. Jaroslav Peterka
Bronislav Janoušek
Vladislav Látal
Emanuel Doskočil
Pavel Kotoulek
Jana Novotná

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Bronislav Janoušek
Vladislav Látal
Emanuel Doskočil

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon

bagry, nákladní a osobní auta,

kalové čerpadlo, autocisterny

Vodárenská akciová společnost a.s. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice Ing. Petr Fiala 516 427 211

bagry, buldozery,

nákladní a osobní auta

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Komenského 2, 687 01 Blansko Ing. Miloš Bažant 603 868 347
cister. automobil. stříkačka CAS 15 HZS JMK - Územní odbor Blansko - stanice Kunštát Sokolská 364, 679 72 Kunštát na Moravě plk. Ing. Josef Nečas

950 611 120, 724 181 175

DA Ford, čerpadlo PS 12 SDH obce Prostřední Poříčí Prostřední Poříčí 121, 679 62 Prostřední Poříčí Pavel Kotoulek - velitel

rýpadla, nákladní vozidla, traktor, bagry,

nakladače ad.

ELITBAU s.r.o. Žerůtská 435, 679 71 Lysice Ing. Jiří Křenovský 516 426 463
motorová pila, dopravní prostředky Lescus Cetkovice s.r.o. Cetkovice 43, 679 38 Cetkovice Ing. Petr Skočdopole 724 867 461
písek SEDOS doprava a.s. Drnovice 326, 679 76 Drnovice Irena Dvořáčková 606 729 840
pytle na písek AGROTES spol. s.r.o. Rovečné 22, 592 65 Rovečné Ing. Josef Janotka 602 583 539
řezivo Dřevos s.r.o. Školní 249, 679 38 Cetkovice Jiří Vala - jednatel 777 820 385
silniční panely SÚS Boskovice Chrudichromská 18, 680 01 Boskovice Jaroslav Janeček st.

516 452 718, 516 417 307

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Prostřední Poříčí

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
OÚ Prostřední Poříčí Prostřední Poříčí 9 Bohuslav Boucník - člen SDH 76 76
Mateřská škola Prostřední Poříčí Prostřední Poříčí 75 Miroslava Herčíková - školnice 61 61

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou na území obce Prostřední Poříčí

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Forma zásobování
Mateřská škola Prostřední Poříčí Prostřední Poříčí 75 Miroslava Herčíková - školnice voda ze studny (vrt)
OÚ Prostřední Poříčí Prostřední Poříčí 9 Bohuslav Boucník - člen SDH balená voda

Nouzové zásobování potravinami na území obce Prostřední Poříčí

Subjekt Adresa Telefon
Jednota - spotřební družstvo Křetín 98, 679 62 Křetín 601 563 753