Fotodokumentace

Fotodokumentace

Další fotografie se nacházejí v kapitolách Hydrologické údaje, Přirozená povodeň a Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami.


Fotodokumentace v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.