POVODŇOVÝ PLÁN města Teplá

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/41214/2016-2/101100; ze dne 27. 10. 2016
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR956/002981/2016; ze dne 19. 10. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mariánské Lázně, Odbor životního prostředí
Č. j.: SEK/16/1235/JG; ze dne 10. 10. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 11. 2016
offline verze 01. 11. 2016
digitalizovaná verze 01. 11. 2016
databáze POVIS 01. 11. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i