POVODŇOVÝ PLÁN města Žamberk

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/12/31862; ze dne 07. 12. 2012
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/005301/2012; ze dne 20. 12. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení
Č. j.: 27797/2012/OBR; ze dne 03. 12. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 11. 2012
offline verze 27. 11. 2012
digitalizovaná verze 27. 11. 2012
databáze POVIS 25. 11. 2012
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i