Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Tel.: 465 670 211

E-mail: podatelna@zamberk.eu

Nádražní 833, 564 01 Žamberk
Tel.: 465 670 218
E-mail: v.fikejs@zamberk.eu

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Tel.: 466 026 512

E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz