Přehled škod

Přehled škod na majetku při povodni v r. 2000 v záplavovém území města Žamberk (v prostoru plánovaných protipovodňových opatření).