Vzor odvolání SPA

Povodňová komise města Žamberk

 

Věc: Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti a stavu ohrožení ve správním obvodu města Žamberk a vodním toku __________ od říčního kilometru  __________ po říční kilometr __________

Povodňová komise města Žamberk odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti a stav ohrožení na území města Žamberk na vodním toku __________ od říčního kilometru __________ do říčního kilometru __________dne___. ___. _____ v ___hodin ____ minut.

Zrušení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Žamberk.

 

V Žamberku dne___. ___. _____ v ___hodin

 

____________________________________

Předseda povodňové komise města Žamberk