Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise města Žamberk »

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Tel.: 465 670 211
E-mail: starosta@zamberk.eu

  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Žamberk

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Tel.: 465 670 211
E-mail: starosta@zamberk.eu

  • Povodňová komise Pardubického kraje

Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111
Fax: 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

 

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňová komise ORP Žamberk, POVIS

Povodňová komise Pardubického kraje, POVIS

Povodňová komise města Žamberk, POVIS