Vzor odvolání SPA

Povodňová komise města Svoboda nad Úpou

 

Věc: Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu města Svoboda nad Úpou na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise města Svoboda nad Úpou odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Svoboda nad Úpou na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

Ve Svobodě nad Úpou dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise města Svoboda nad Úpou