Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie vodního díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Území může být ohroženo zvláštní povodní, a to především v případě havárie na vodních dílech I. - III. kategorie, které se nacházejí na vodním toku Labe a jeho přítocích nad obcí Tři Dvory. Jedná se především o VD Labská, Les Království, Rozkoš, Hamry, Seč, Křižanovice, Doubrava, Pastviny, atd.

 

Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.