Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomoci v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Přerov.

Provazy, háky, čerpadla, záchranné pásy a lana, nabíjecí svítilny, elektrocentrály, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. zajistí obecní úřad Beňov a SDH Beňov.

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz balené vody, dovoz cisteren nebo prostřednictvím - VaK Přerov (zákaznické centrum: 800 167 427, 581 299 135).

Tab. Nasmlouvané osobní a věcné prostředky využitelné povodňovou komisí obce Beňov

Prostředek Majitel Kontakt
Nákladní auto Habčák Štěpán 605 467 765
Traktor Tomeček Jaroslav 581 224 105