Analýza časových možností

Pro vodní tok Vltava jsou na území obce Hrdějovice k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Jedná se o postupové doby: 
  • z Českých Budějovic do Hluboké n. Vlt., min. doba postupu je 1 hod a max. je 3 hod, od ř. km 240,1 do ř. km 228,2
  • z Českých Budějovic do Týnu nad Vltavou, min. doba postupu je 4 hod a max. je 9 hod, od ř. km 245,5 do ř. km 209,0

Tyto postupové doby jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik.

Orientační postupové doby povodňových průtoků