Hladinoměry - Litomyšl

Čistá (Loučná)

Hlásný profil kategorie C - ultrazvukový snímač hladiny včetně 4m vodočetné latě je instalován v obci Čistá, parc. číslo 4289/1, na mostní konstrukci č. 26021-4

Karle (Loučná)

Hlásný profil kategorie C s přenosem dat. AMS hlásného profilu je umístěn na silničním mostu v obci Karle. Provozovatel je LVS Trstěnice.

Litomyšl (Loučná)

Hladinoměr kategorie B se nachází na toku Loučná, říční kilomětráž 61,60. Provozovatelem stanice je Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové. Platnost SPA je od horní toku po hranice okresu.

Poříčí u Litomyšle (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci u objektu č. p. 64. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Poříčí u Litomyšle.

Primátorská hráz (Drahoška)

Hlásný profil kategorie C - ultrazvukový snímač hladiny včetně 2m vodočetné latě je instalován na vodním toku Drahoška u výpustního objektu na tzv. „Primátorské hrázi“ s parc. číslem 2497/10

Sebranice (Jalový potok)

Hladinoměrné čidlo na Jalovém potoku se nachází na správním území obce Sebranice. Hladinoměrné čidlo je umístěno na propustku o DN 1000 pod mostkem v prostoru koupaliště. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů

ul. M . Švábenského (Gregorka)

Hlásný profil kategorie C - ultrazvukový snímač hladiny včetně 2m vodočetné latě je instalován na bezejmenném vodním toku, v místní části Gregorka, na závdzušní straně propustku DN600 pod silnicí v ulici Maxima Švábenského