Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Ve správním obvodu města Litomyšl je při povodni ohrožováno zhruba 183 objektů, z toho se většina nachází na k.ú. Litomyšl, Nedošín a Lány u Litomyšle. Jedná se převážně o obytné budovy a objekty služeb a ohroženo je zhruba 520 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat případně evakuovat. »
Ohrožené objekty ve správním obvodu města Litomyšl - agregované

Ohrožené objekty na území města Litomyšl s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků ve správním obvodu města se nachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt ř. km Vodní tok Provozovatel
Centrum barev 61,4 Loučná

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

ČOV 58,9 Loučná

VODOVODY spol. s r.o.

ČSAD 61,6 Loučná ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

 

Ohrožující objekty ve správním obvodu města Litomyšl
Kontaminovaná místa ve správním obvodu města Litomyšl
Ve správním obvodu města Litomyšl se dle databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) nachází 2 kontaminovaná místa, u kterých však nebyla zjištěna kontaminace. Jedná se o rozvodnu elektrické energie ČEZ Distribuce a.s. a skládku TKO v Kornici. »

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Litomyšl.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Litomyšl u předsedy povodňové komise města.