Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20

Tel.: 461 653 333
E-mail: mesto@litomysl.cz
Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20

Tel.: 461 653 333
E-mail: mesto@litomysl.cz
Komenského nám. 125
530 02 Pardubice

Tel.: 466 026 114
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.