POVODŇOVÝ PLÁN města Litomyšl

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/28289; ze dne 18. 07. 2017
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR953/003020/2017; ze dne 03. 08. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚ Litomyšl 40470/2017/; ze dne 19. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 08. 2017
offline verze 17. 08. 2017
digitalizovaná verze 17. 08. 2017
databáze POVIS 17. 08. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i