Srážkoměry - Litomyšl

Janov-Gajer

Srážkoměrná stanice ČHMÚ umístěná na pozemku v obci Gajer naproti domu č. p, 8.

Litomyšl Heliport

Srážkoměrné čidlo je umístěno v areálu heliportu nad městem Litomyšl, na parcelním čísle 1320/1, v majetku města Litomyšl.

Litomyšl - Kornice

Srážkoměrné čidlo je umístěno v místní části Kornice u břehu požární nádrže, na parcelním čísle 409/26 v majetku města Litomyšl.

Litomyšl - Pazucha

Srážkoměrné čidlo je umístěno v místní části Pazucha u místní požární zbrojnice na parcelním čísle 46, v majetku města Litomyšl.

Lubná

Srážkoměr je umístěn na Skelné Huti poblíž Lubenské hájovny.

Sebranice

Srážkoměr je umístěn na úpravně vody. Provozovatelem je PLA - Závod Pardubice.