Srážkoměry - Litomyšl

Janov-Gajer

Srážkoměrná stanice ČHMÚ umístěná na pozemku v obci Gajer naproti domu č. p, 8.

Litomyšl Heliport

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu heliportu nad městem Litomyšl, na parcelním čísle 1320/1. Provozovatelem srážkoměru je město Litomyšl.

Litomyšl - Kornice

Srážkoměrné čidlo je umístěno v místní části Kornice u břehu požární nádrže, na parcelním čísle 409/26 v majetku města Litomyšl.

Litomyšl - Pazucha

Srážkoměrné čidlo je umístěno v místní části Pazucha u místní požární zbrojnice na parcelním čísle 46, v majetku města Litomyšl.

Lubná

Srážkoměrná stanice je umístěna na Skelné Huti poblíž Lubenské hájovny. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Sebranice

Srážkoměrná stanice je umístěna na úpravně vody v k. ú. obce Střítež. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice.

Trstěnice

Srážkoměrná stanice se nachází jihozápadně od intravilánu obce Trstěnice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice.