Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Směrodatné hlásné profily

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Litomyšl (Loučná)

 

Pomocné hlásné profily

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Čistá (Loučná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Karle (Loučná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Primátorská hráz (Drahoška)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Litomyšl - ul. M. Švábenského (Gregorka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Sebranice (Jalový potok)