Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20

Tel.: 461 653 333
E-mail: mesto@litomysl.cz

Vodoprávní úřad

Ing. Jiří Randák
Tel.: 461 653 420, 775 653 317
E-mail: jiri.randak@litomysl.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Tel.: 466 026 350
E-mail: josef.hejduk@pardubickykraj.cz

Vodní hospodářství 
Ing. Jana Hroudová

Tel: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra