Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Litomyšl a okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Litomyšl, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Loučná
Číslo hydrologického pořadí:

1-03-02-015

1-03-02-017

1-03-02-019

ID toku: 101000037

 

Vodní tok Desná
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-026
ID toku: 10100200

 

Vodní tok Jalový potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-014
ID toku: 10185432

 

Vodní tok Kornický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-020
ID toku: 10185433

 

Vodní tok Gregorka
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-019
ID toku: 10172329

 

Vodní tok Drahoška
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-018
ID toku: 10172327

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe
, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Příslušný správce VT na území města:
Libor Hromádka
Tel.: 956 953 241, 724 523 998
E-mail: libor.hromadka@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Litomyšl, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Končinský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-034
ID toku: 10100283