Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Litomyšl.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v území, povodňová komise města  Litomyšl.

Osoby na území města Litomyšl budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při Q100 dojde k zaplavení komunikace I/35 v Sokolovské ulici a k obtékání mostu a zaplavení nájezdů ke kruhovému objezdu na Moravskou Třebovou). Objízdná trasa komunikace I/35 je vede přes ulice Na Lánech - Kornická - Družstevní -  obec Suchá - obec Strakov - obec Janov - I/35.
Dochází také k zaplavení komunikace Havlíčkova a partyzánské, které jsou průjezdné s omezení.
Dopravní omezení na území správního celku města Litomyšl
»
Objízdné trasy na území správního celku města Litomyšl
»

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.