Vzor odvolání SPA

Povodňová komise města Holešov

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu města Holešov na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise města Holešov odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Holešov na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Holešově dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

________________________________________

Předseda povodňové komise města Holešov