Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Horní Poříčí je při povodni ohrožováno zhruba 50 budov, které trvale obývá cca 123 obyvatel, z toho 18 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, hendikepovaní). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Horní Poříčí - agregované

 

Ohrožené objekty na území obce Horní Poříčí s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodního toku Křetínka, na území obce Horní Poříčí, se z části nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o Truhlářství, stolařství Sedlák.
Ohrožující objekty na území obce Horní Poříčí
Kontaminovaná místa na území obce Horní Poříčí

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Horní Poříčí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Horní Poříčí u předsedy povodňové komise obce.