Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Bc. Ondřej Boháč 516 470 741

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Vojtěch Šašek
Tomáš Holas
Jindřich Nečas
Ladislav Janeček ml.
Ladislav Janeček st.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)

Hasičský automobil Ford transit

Obec Horní Poříčí

Bc. Ondřej Boháč

Dopravní prostředky, autobusy,

nákladní automobily, nakladač

DOPAZ s.r.o.

František Zunka

Nákladní automobily, traktor,

nakladač UN053

Zdeněk Janků

Zdeněk Janků

Bagr, nákladní automobily, traktory

Miroslav Pavliš

Miroslav Pavliš

Písky, kamenivo, doprava

Kora - vodostaving s.r.o.

Jiří Mihola

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Horní Poříčí 

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) Ubyt. / strav. kap
Obecní úřad Shrom., ubyt., strav. Horní Poříčí 77 Bc. Ondřej Boháč 50 / 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
COOP Boskovice Nám. 9. května 2136/10, Boskovice 516 495 111

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou 

Subjekt Adresa Telefon
VAS, a. s. - divize Boskovice 17. listopadu 138/14, Boskovice 516 427 211