Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon

Karel Bauer

516 470 741

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení
Vojtěch Šašek
Josef Hanskut
Jindřich Nečas
Ladislav Janeček ml.
Ladislav Janeček st.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Telefon

Obecní automobil Ford transit

Obec Horní Poříčí

Lenka Boháčová

Dopravní prostředky, autobusy,

nákladní automobily, nakladač

DOPAZ s.r.o.

František Zunka

Nákladní automobily, traktor,

nakladač UN053

Zdeněk Janků

Zdeněk Janků

Bagr, nákladní automobily, traktory

Miroslav Pavliš

Miroslav Pavliš

Písky, kamenivo, doprava

Kora - vodostaving s.r.o.

Jiří Mihola

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Horní Poříčí

Místo Typ Adresa                Kontaktní osoba Telefon                  Ubytovací / stravovací kapacita
Budova obecního úřad

shromaždění, ubytování, stravovací

Horní Poříčí 77

Karel Bauer

50 / 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
COOP Boskovice      

Nám. 9. května 2136/10, Boskovice

516 495 111

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon

 VAS, a. s. divize Boskovice

17. listopadu 138/14, Boskovice

516 427 211