Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Horní Poříčí 

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Poříčí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Horní Poříčí spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodním tokem území obce Horní Poříčí je Křetínka. Křetínka pramení u Stašova pod Poličským vrchem v nadmořské výšce 645 m. Od pramene teče k jihu a u vesnice Hamry se otáčí k jihovýchodu. Hranice obce Bohuňov překračuje ze západu a dále teče do Letovic, kde se ve vzdálenosti 3 km pod hrází přehrady vlévá do Svitavy. Má 26 pravostranných a 21 levostranných přítoků. Na řece byla postavena přehradní nádrž Letovice. Plocha povodí toku činí 127,4 km2. Do obce vtéká v délce ř. km 10,5 z jihu a opouští ji v ř. km 12,5 na severu katastru. Při posledních povodních právě Křetínka napáchala největší škody. 

Vodní tok Křetínka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Vodní toky na území obce Horní Poříčí


Základní údaje o vodních dílech na území obce Horní Poříčí 

Přehled vodních děl na území obce Horní Poříčí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Horní Poříčí se nachází celkem šest vodních nádrží. Jedná se především o menší rybníky napájené vodním tokem Křetínka. Ještě do nedávna jich bylo sedm, ale jeden vlivem sucha zanikl. Jejich rozmístění je následující - jeden se nachází v severní části obce, dva v severozápadní a tři v jižní části obce.