Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Horní Poříčí 

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Poříčí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Horní Poříčí je Křetínka. Číslo hydrologického pořadí 4-15-02-030, 4-15-02-032. Křetínka pramení u Stašova pod Poličským vrchem ve výšce 645 m n. m. Od pramene teče k jihu a u vesnice Hamry se otáčí k jihovýchodu. Hranice obce Bohuňov překračuje ze západu a dále teče do Letovic, kde se ve vzdálenosti 3 km pod hrází přehrady vlévá do Svitavy. Má 26 pravostranných a 21 levostranných přítoků. Na řece byla postavena přehradní nádrž Letovice. Plocha povodí činí 127,4 km2. Do obce vtéká v délce 10,5 ř. km z jihu a opouští ji v ř. km 12,5 na severu katastru. Při posledních povodních právě Křetínka napáchala největší škody. 

Vodní tok Křetínka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Vodní toky na území obce Horní Poříčí


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Horní Poříčí 

Přehled vodních nádrží na území obce Horní Poříčí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".
Na území obce Horní Poříčí se nachází celkem 6 vodních nádrží, které představují menší rybníky napojené na vodní tok Křetínka. Ještě do nedávna jich bylo 7, ale jeden vlivem sucha zanikl. Jejich rozmístění je následující - jeden se nachází v severní části obce, dva v severozápadní a tři v jižní části obce.