POVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Poříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, státní podnik
Č. j.: LCR952/004972/2018; ze dne 15. 11. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-35376/2018/5419; ze dne 20. 11. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: DMBO 6616/2019; ze dne 17. 04. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 08. 2023
offline verze 01. 08. 2023
digitalizovaná verze 01. 08. 2023
databáze POVIS 01. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i