Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Horní Poříčí 77, 679 62 Křetín
Tel.: 732 681 721
E-mail: obec.horni.porici@worldonline.cz

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Tel.: 516 488 600
Fax: 516 488 710
E-mail: epodatelna@boskovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.:  541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.