Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Horní Poříčí 77, 679 62 Horní Poříčí
Tel.: 516 470 741
E-mail: obec@horniporici.eu
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 488 600
E-mail: epodatelna@boskovice.cz

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Vedoucí odboru
- Bc. Ing. Leona Fialová
Tel.: 516 488 650


Vodní hospodářství
 

Referent - Ing. Michal Lukeš
Tel.: 516 488 658
E-mail: michal.lukes@boskovice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
 - Ing. Mojmír Pehal

Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení
 - Mgr. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz