Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Horní Poříčí 77, 679 62 Křetín
Tel.: 732 681 721
E-mail: obec.horni.porici@worldonline.cz
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Tel.: 516 488 600
Fax: 516 488 710
E-mail: epodatelna@boskovice.cz

Vodní hospodářství - Ing. Michal Lukeš
Tel: 516 488 658
E-mail: michal.lukes@boskovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.:  541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra