Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Poříčí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod
:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
Ředitelka závodu
 - Ing. Marie Kutílková
Tel.: 
565 382 602

E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu - Petr Havlík, DiS.
Tel.: 516 414 961
E-mail: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán jediný vodní tok, který na území obce Horní Poříčí spadá do působnosti vodních toků Povodí Moravy, s. p.

Název vodního toku IDVT ČHP
Křetínka 10100160 4-15-02-0320-0-00  

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.   
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Pavel Hopjan 
Tel.: 
956 952 201, mob.: 724 523 973

E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon 207 - příslušný správce VT na území obce:
Ing. Tomáš Hájek
Tel.:
 956 952 407, mob.: 607 503 101

E-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území obce Horní Poříčí, které spadají do působnosti správy vodních toků Lesy České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
PP Křetínky v ř. km 10,9   10186533  4-15-02-0320-0-00
PP Křetínky v ř. km 9,5  10200668 4-15-02-0320-0-00
PP Křetínky 10197583  4-15-02-0300-0-00
PP PP Křetínky 10191122   4-15-02-0320-0-00