Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Poříčí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 541 637 602, e-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu Petr Havlík, DiS., tel.: 516 414 961, e-mail: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Vodní tok Křetínka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-030, 4-15-02-032     
ID toku: 10100160

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.   
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Pavel Hopjan, tel.: 956 952 201, e-mail: ost52@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Horní Poříčí:
Rajon 208 - Správa toků, detašované pracoviště Brno
Ing. Svatoslav Maršál, tel.: 956 952 215, mob.:724 523 987, e-mail: svatoslav.marsal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Vodní tok PP Křetínky v km 10,9  
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-032                       
ID toku: 10186533                            

 

Vodní tok PP Křetínky v km 9,5   
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-032                        
ID toku: 10200668 

 

Vodní tok PP Křetínky
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-030                        
ID toku: 10197583

 

Vodní tok PP PP Křetínky
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-032                        
ID toku: 10191122