Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Kosice je při povodni ohrožováno zhruba 3 budovy s číslem popisným, které trvale obývá zhruba 3 obyvatelé.  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.

 Ohrožující objekty

  • ČOV
Kontakt na provozovatele je uveden v kapitole Důležité kontakty.

Ohrožené   a ohrožující  objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Kosice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Kosice u předsedy povodňové komise obce.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003130.00382
end _require6.0E-50.00389
starting _initRouter1.0E-50.0039
finishing _initRouter0.049050.05295
starting init0.00460.05755
finishing init0.054120.11167
starting postDispatch0.04440.15607
finishing postDispatch0.328850.48492
finish2.0E-50.48494