Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou povinni při změně svých kontaktních údajů nahlásit je předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.00340.00408
end _require8.0E-50.00416
starting _initRouter1.0E-50.00417
finishing _initRouter0.05240.05657
starting init0.004750.06133
finishing init0.056020.11734
starting postDispatch0.047530.16488
finishing postDispatch0.357360.52223
finish1.0E-50.52225