Opatření k ochraně před povodněmi

Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň a operativní opatření prováděná v době povodně. Do těchto opatření není zahrnuta investiční výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i další investice vyvolané povodněmi.

1.     Přípravná opatření a opatření při nebezpečí vzniku povodně

 • stanovení záplavových území
 • vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity
 • povodňové plány
 • povodňové prohlídky
 • příprava předpovědní a hlásné povodňové služby
 • organizační a technická příprava
 • vytváření hmotných povodňových rezerv
 • vyklízení záplavových území
 • příprava účastníků povodňové ochrany
 • činnost předpovědní povodňové služby
 • činnost hlásné povodňové služby
 • varování při nebezpečí povodně
 • zřízení a činnost hlídkové služby
 • evidenční a dokumentační práce

2.     Opatření za povodně

 • řízené ovlivňování odtokových poměrů
 • povodňové zabezpečovací práce
 • povodňové záchranné práce
 • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní

3.     Součásti povodňových opatření

 • dokumentační práce
 • vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření
 • návrhy na úpravu povodňových opatření
 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000760.00076
starting _require0.003480.00425
end _require7.0E-50.00432
starting _initRouter2.0E-50.00433
finishing _initRouter0.052680.05702
starting init0.004790.06181
finishing init0.055740.11754
starting postDispatch0.049090.16663
finishing postDispatch0.354110.52074
finish2.0E-50.52076