Charakteristika zájmového území

Obec Kosice se nachází ve vzdálenosti zhruba cca 6 km východním směrem od Chlumce nad Cidlinou, příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Hradec Králové. Obec leží blízko hlavního tahu z Hradce Králové na Prahu (silnice I/11).

Geomorfologicky náleží zájmové území do oblasti Východočeské tabule.

Geomorfologické členění:  
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subrovincie:
Česká Tabule  
Oblast:
Východočeská tabule         
Celek:
Východolabská tabule         
Podcelek:
Chlumecká tabule

Východolabská tabule je severozápadní částí Východočeské tabule. Celková rozloha činí 1 689 km2. Střední výška činí 251,5 m. Východolabská tabule má charakter ploché pahorkatiny v povodí Labe a Cidliny. Vyskytují se zde slínovce, jílovce, spongility, pískovce svrchní křídy. Zároveň je zde možné najít pleistocenní říční terasy, údolní nivy Labe a Cidliny. Existují zde také sprašové pokryvy a přesypy navátých písků.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT2.


Obce zapojené do projektu "Protipovodňová opatření obcí regionu Cidlina"