Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kosice 66, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.:  495 499 456
E-mail: obec@kosice.cz

Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové
Tel.: 495 707 640,
731 131 148
E-mail: Iva.Sediva@mmhk.cz, , Ladislav.Tluka@mmhk.cz 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.:
495 817 194
E-mail:
zstorek@kr-kralovehradecky.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra