Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 Hlásný profil Kosice (Bystřice), kat. C

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásný profil Roudnice (Bystřice), kat. B, č. 53

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000740.00074
starting _require0.002920.00365
end _require6.0E-50.00371
starting _initRouter1.0E-50.00373
finishing _initRouter0.050260.05399
starting init0.004720.05871
finishing init0.057830.11654
starting postDispatch0.04660.16314
finishing postDispatch0.340330.50347
finish2.0E-50.50348