Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003370.00406
end _require7.0E-50.00413
starting _initRouter1.0E-50.00414
finishing _initRouter0.049380.05352
starting init0.004580.0581
finishing init0.054570.11267
starting postDispatch0.0450.15768
finishing postDispatch0.348490.50616
finish2.0E-50.50618