Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Ohrožující objekty
 • Objekty na vodním toku
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
 • Náhradní zdroj pitné vody
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

 • ČOV u vodního toku Bystřice
   

Objekty na vodním toku

 • Kosický rybník

Vlastník: Bareš Václav Ing., Kosice 70, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Provozovatel a manipulant:  Bareš Václav Ing., Kosice 70, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

 

 • Rybník Rožka

Vlastník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Provozovatel a manipulant: Ing. Michal Kloz, Kosice 125, 503 51,

 • Písník Kosičky (1)

Vlastník: Agropodnik Humburky, a.s

Provozovatel a manipulant: Agropodnik Humburky, a.s, Kosičky 125, 503 65 Kosičky

 •  Písník Kosičky (2)

Vlastník: Agropodnik Humburky, a.s

Provozovatel a manipulant: Agropodnik Humburky, a.s, Kosičky 125, 503 65 Kosičky

 • Rybník "Dola"

Vlastník: Bareš Martin Ing., Kosice 70, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Manipulant a provozovatel:  Bareš Václav Ing., Kosice 70, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

 

 • Rybníčky v obci

Vlastník: Obec Kosice

Pozn: nemají vliv na odtokové poměry

 • Jez (p. č. 263/92, 267/6)

Vlastník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Provozovatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
Miloš Ornst Kosice 68
Ernest Kúr st. Kosice 106

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa
Miloš Ornst Kosice 68
Ernest Kúr st. Kosice 106

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Adresa
Pracovní oděvy, holínky, prac. nářadí L. Dašek sklad hasičů
nakladač Jaroslav Hušek Stavoka Kosice a. s. - dílny

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Kosice

Místo Adresa Kontaktní osoba

Telefon

Počet osob
 Obecní úřad Kosice 66 Obecní úřad 495 499 456   40

 

Náhradní zdroj pitné vody

Náhradní zdroj pitné a užitkové vody:
 • dovoz balené vody od běžných dodavatelů,
 • dovoz cisteren prostřednictvím: Královéhradecká provozní a. s. - 841 111 213, 495 490 320