POVODŇOVÝ PLÁN obce Kosice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/23201; ze dne 25. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Hradec Králové - Odbor životního prostředí
Č. j.: SZ MMHK/156932/2014ŽP1/Tlu; ze dne 01. 09. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 04. 2016
offline verze 07. 04. 2016
digitalizovaná verze 07. 04. 2016
databáze POVIS 07. 04. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i