Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Jičín, Jarošovská 103, 506 47 Jičín
Vodní tok Bystřice
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025/024
ID toku: 10100042

 

Vodní tok Mlýnská Bystřice
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025, 1-04-02-059
ID toku: 10177225

 

Vodní tok Lhotecký p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10177590

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10177591

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-059
ID toku: 10177228

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10177595

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10177596

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-059
ID toku: 10177226

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10177593

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10177594

 

  • Vodní tok bez určeného správce
Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-059
ID toku: 10177227