Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hradec Králové.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Kosice.

Osoby na území obce Kosice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může dojít k zaplavení jižní části obce (úsek od obce Kosice směrem na Třesice). Hlavní komunikace procházející obcí je průjezdná. V případě potřeby lze využít ostatní okolní komunikace ve směru od Bydžovské Lhotky. »

Dopravní omezení na území obce Kosice

Umístění Popis
jižně od intravilánu obce Komunikace mezi Bystřicí a Mlýnskou Cidlinou, směr Třesice

 

Objízdná trasa na území obce Kosice

Popis
Hlavní komunikace procházející obcí je průjezdná, dle potřeby je možno využít okolní komunikace od Bydžovské Lhotky.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.