Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Poruchou výpustného zařízení, urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla nebo protržením přehradní hráze nádrže. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na vodních tocích na území SO ORP Nové Město na Moravě se nenachází vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu.
Existující vodní nádrže (rybníky) na drobných vodních tocích náleží z hlediska TBD do kategorie IV., z nichž některé mají zpracovaný manipulační řád a mohou významnější zvláštní povodeň způsobit. »

Vodní nádrže v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.