Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001560.00156
starting _require0.027850.02942
end _require0.000120.02953
starting _initRouter2.0E-50.02955
finishing _initRouter0.117890.14744
starting init0.009950.15739
finishing init0.113390.27078
starting postDispatch0.075340.34612
finishing postDispatch0.453660.79978
finish2.0E-50.79981