Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Troubelice (Lukavice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dědinka (Dědinkovský potok)

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001590.00159
starting _require0.037470.03906
end _require0.000180.03924
starting _initRouter3.0E-50.03927
finishing _initRouter0.087420.12668
starting init0.010010.13669
finishing init0.064530.20123
starting postDispatch0.071760.27298
finishing postDispatch0.702820.97581
finish5.0E-50.97586