Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Troubelice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Troubelice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je vodní tok Lukavice, místním názvem též Selka. Sklonové poměry toku se pohybují od 2,9 % (horní tok) do 0,2 % (dolní tok). Délka toku je cca 13,5 km. Tok pramení v místní části Troubelic - Pískov v 318 m n.m. a míří na sever, poté se stáčí východojižním směrem a protéká Troubelicemi, pak se stáčí na jih a teče okolo místní části Lazce, kolem města Uničov a poté severovýchodně od města Uničov a pravobřežně ústí do toku Oskava v nadmořské výšce 229 m n.m. V místní části Pískov je tok zatrubněn. Tok byl upraven kamennými a betonovými opěrnými zdmi v minulosti.

Dalším významným tokem na území obce je Dědinkovský potok. Sklonové poměry toku se pohybují od 4,4 % (horní tok) do 0,5 % (dolní tok). Tok je dlouhý 5,3 km. Potok pramení severně od obecní části Dědinka v nadmořské výšce 305 m n.m. a poté se vlévá za obcí Medlov do Medlovského potoka. Potok je ohrazován kamennými zdmi starými 60 let včetně kamenného dna koryta.

Vodní toky na území obce Troubelice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Troubelice

Vodní dílo na území obce Troubelice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla"
Na území obce Troubelice se nachází 1 vodní dílo a to hasičská nádrž. Tato vodní dílo je ve správě Obce Troubelice. Vodní dílo neovlivňuje případnou povodňovou situaci.

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001860.00186
starting _require0.036680.03855
end _require0.000160.03871
starting _initRouter2.0E-50.03873
finishing _initRouter0.132740.17147
starting init0.010360.18183
finishing init0.11640.29823
starting postDispatch0.076490.37472
finishing postDispatch0.662991.03771
finish3.0E-51.03774