Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Troubelice 352, 783 83 Troubelice
Tel.: 558 032 108
E-mail: troubelice@troubelice.cz
Masarykovo nám. 1, 783 93 Uničov
Tel: 585 088 111, 725 797 701
Fax: 585 088 298
E-mail: mu@unicov.cz

Vodoprávní úřad - Bc. Ondřej Kukula
Tel: 585 088 330
E-mail: okukula@unicov.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra