Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Troubelice 352, 783 83 Troubelice
Tel.: 558 032 108
E-mail: troubelice@troubelice.cz
Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Tel: 585 088 111, 725 797 701
Fax: 585 088 298
E-mail: mu@unicov.cz

Obor životního prostředí
Vedoucí oboru - Ing. Jitka Mátlová 
Tel: 585 088 325
E-mail: jmatlova@unicov.cz

Vodoprávní úřad
 
Vedoucí - Bc. Ondřej Kukula

Tel: 585 088 330
E-mail: okukula@unicov.cz
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jermenkova 40b, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail:
 posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí oboru - Ing. Josef Veselský 
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
Tel: 
585 508 402 
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001580.00158
starting _require0.033940.03551
end _require0.000110.03562
starting _initRouter2.0E-50.03564
finishing _initRouter0.073870.10951
starting init0.008080.11759
finishing init0.050410.16801
starting postDispatch0.04670.2147
finishing postDispatch0.409910.62461
finish1.0E-50.62463